DISTRIBUTOR

ProNails Nederland/Pure Cosmetics BV

Voorerf 27

4824 GM Breda

breda@pronails.nl

NL854731003B01

KVK nummer 62256424

Leverings- en betalingsvoorwaarden ProNails Nederland/Pure Cosmetics BV

Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en leveringen, zijn tevens onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Verzending

Verzendingen met een goederenwaarde excl. B.T.W. van meer dan € 200,-- geschieden franco.

Verzendingen met een goederenwaarde lager dan € 200,-- excl. B.T.W. worden belast met € 7.75,-

vrachtkosten. Goederen reizen voor risico van de koper, evenals klachten indien bij Post NL over

beschadigde leveringen. Wij zijn verplicht over de portokosten B.T.W. te berekenen.

Betaling

Leveringen worden normaliter op voorhand betaald via overschrijving en daarna verzonden. Als geen

betaling is gevolgd binnen 14 dagen na factuurdatum wordt 1% rente per maand in rekening gebracht

tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Incasso- en administratiekosten komen ten laste van de schuldenaar.

Reclames

Uitsluitend binnen 8 dagen na ontvangst der goederen. Retourzending kan slechts geschieden na

ontvangen toestemming en franco zending.

Reparaties

Indien u hiervan vooraf prijsopgave wenst, gelieve dit even te melden. Graag mailen naar

breda@pronails.nl

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn EXCLUSIEF B.T.W.

Drukfouten

Druk- en of typefouten voorbehouden.

Loading
Loading